• Door inschrijving ga je de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.
  • Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ingeschreven tot het maximaal aantal deelnemers per cursus.
  • Cursusgelden worden niet terugbetaald, tenzij een cursus om organisatorische redenen niet door kan gaan.
  • van Doorn & Geven behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.
  • Afgesproken tijden kunnen niet veranderd worden.
  • Bij lesuitval zal de les op een later tijdstip worden ingehaald.
  • Bij inschrijving van minder cursisten dan het minimale aantal kan van Doorn & Geven besluiten dat de cursus doorgaat in minder lesuren voor dezelfde prijs.
  • Bij afwezigheid dient de cursist zich af te melden bij een van de docenten.
  • van Doorn & Geven is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten.
  • Annulering en restitutie is tot 1 maand voor aanvang van de cursus mogelijk. Daarna bedragen de annuleringskosten 20% van de cursusprijs. Vanaf 1 week voor aanvang van de cursus ben je het totale cursusbedrag verschuldigd, ongeacht de oorzaak van de annulering. Wel kun je een andere cursist aandragen ter vervanging of indien van toepassing kunnen wij een vervanger regelen via de wachtlijst.
  • De activiteiten van van Doorn & Geven zijn vrijgesteld van BTW vanwege beroepsopleidingen.

 

Juli 2015