Op 11 maart 2017 werd in Utrecht (Conservatorium) de jaarlijkse ALV gehouden van de Nederlandse Vereniging voor Zangpedagogen (NVZ) met aansluitend een workshop intervisie door van Doorn en Geven. Hierbij een verslag door Willemijn van Gent.

Als je interesse hebt mee te doen met een van de intervisiegroepen van de NVZ vind je hier meer informatie.


"Onder de inspirerende en opgewekte leiding van Jolande Geven en Ineke van Doorn ging de groep eerst oefenen op een paar basisvaardigheden: open vragen stellen, doorvragen, feedback geven en observeren. Eerst in duo’s, toen in trio’s en uiteindelijk in kwintetjes. Het leverde veel inzichten op: je komt meer te weten over de ander, je gaat sneller de diepte in. Maar je komt ook je eigen valkuilen tegen: snel conclusies trekken bijvoorbeeld, of invullen.

 

Na de thee gingen we een echte intervisieronde oefenen in groepjes van 6.-7. Er werd een casus uit de groep gekozen waarmee we de verschillende stappen van intervisie volgens de incidentmethode doorliepen. Eerst vertelde de casusinbrenger uitgebreid over de casus. Vervolgens mochten de groepsleden (open)vragen stellen waarop de inbrenger kort reageerde. De derde stap is het ‘roddelen’: de deelnemers analyseerden de casus: wat speelt hier nu precies? Vervolgens formuleerden ze ieder een eigen advies voor de inbrenger. De ronde wordt afgesloten door de inbrenger die vertelde wat hij/zij van de adviezen meeneemt, c.q. gaat uitvoeren. Doel van deze methode is met elkaar te zoeken naar de oplossing van een probleem uit de praktijk. Een ronde duurt ongeveer 45 minuten. Na afloop was iedereen enthousiast, iedereen gaf aan dit graag in een intervisiegroep te willen uitproberen. "

Er zijn bij de NVZ inmiddels meerdere intervisiegroepen gestart.  Neem contact op als je mee wilt doen.
Haarlem-Amsterdam contactpersoon: Antje de Wit symphonia@xs4all.nl
't Gooi contactpersoon: Bernadette Dorhout info@bernadettedorhout.nl
Den Haag contactpersoon: Willemijn van Gent contact@willemijnvangent.com
In Breda is al een intervisiegroep actief, contactpersoon is Rob van den Biggelaar info@robvandenbiggelaar.nl

Tilburg contactpersoon: Margo van Laak margo.van.laack@planet.nl
Kampen contactpersoon: Franka van Essen info@frankavanessen.nlLeden die in andere delen van het land een intervisiegroep willen oprichten kunnen zich melden bij Willemijn van Gent voor overleg. Een extra workshop intervisie door van Doorn en Geven is mogelijk."